vinterdepression

Piller, prat, promenader – eller ljusterapi

Piller, prat, promenader – eller ljusterapi
Att vistas ute minst en halvtimme om dagen ger energi och minskar risken för att drabbas av nedstämdhet under den mörka årstiden. Arkivbild: Mostphotos

Varje år väcks frågan om vad som egentligen hjälper mot den mörka årstidens nedstämdhet. Varken piller eller ljusterapi får vetenskapligt stöd i två nya större studier.

12 november 2015

En tredjedel av den svenska befolkningen känner sig tröttare och mer orkeslös under vinterhalvåret. Och runt tre procent lider av så kallad årstidsbunden depression.

Trenden är liknande i många andra länder där dagarna är korta vintertid, även om det finns en studie som visar att befolkningen i nordnorska Tromsö inte har de problemen trots att de lever helt utan solljus under vintern.

Regelbunden dygnsrytm

Det lär bero på att de har en mycket regelbunden dygnsrytm. Att lägga sig och gå upp samma tid varje dag tycks ha en positiv inverkan.

Sömnforskare brukar också ge rådet att gå ut och gå minst en halvtimme mitt på dagen för att få solljus och vitamin D. Att ta extra tillskott av D-vitamin mot vinterdepression är något som ofta föreslås, men effekten har varit svår att bevisa i randomiserade studier.

Ljusterapi har länge använts både privat och i vården och en del menar att de mår bättre av det. Men än så länge finns svagt vetenskapligt stöd för att det verkligen hjälper.

Saknas bevis för ljusterapi

I en ny sammanställning av det vetenskapliga läget drar Cochrane-institutet slutsatsen att det fortfarande saknas bevis för att ljusterapi är effektivt mot vinterdepressioner. Det finns en mängd studier, men de är helt enkelt för små eller för dåligt gjorda.

Ljusterapi har ändå varit en populär behandlingsform och har erbjudits på många sjukhus. Men just bristen på evidens har gjort att allt fler sjukhus lagt ner verksamheten. En sammanställning som nyhetsbyrån Siren gjorde förra året visar att två av tre landsting har slutat ge ljusbehandling.

Antidepressiva mediciner

Cochrane-institutet har också utvärderat det vetenskapliga stödet för antidepressiva mediciner vid säsongsbundna depressioner. Resultaten visar att det finns för få studier som jämfört den medicinska behandlingen med andra behandlingar.

Tre randomiserade studier håller måttet och visar att antidepressiva endast förebygger hos en av åtta personer. Dessutom finns risk för biverkningar i form av huvudvärk och sömnproblem.

KBT kan förebygga

En nygjord studie i Kanada har jämfört ljusterapi med en form av kognitiv beteendeterapi, KBT. 177 personer lottades till endera behandlingen. Båda metoderna fick effekt, men KBT fungerade bättre. Två vintrar senare hade 46 procent av personerna som fått ljusterapi återigen problem med nedstämdhet under vintern, medan bara 27 procent av dem som fått KBT hade det.

Forskarna drar slutsatsen att KBT är mer långsiktigt förebyggande i och med att de som lär sig metoden sen kan handskas med känslorna av nedstämdhet när de uppstår igen. Ljusterapi måste upprepas en halvtimme dagligen varje vinter och i den här studien visade det sig att en tredjedel av dem som lottats till ljusterapi inte använde ljusboxen efter två år.

Artikeln Behavioral therapy or light therapy for seasonal affective disorder har nyligen publicerats i American Journal of Psychiatry.

Årstidsbunden depression

  • Årstidsbunden depression innebär att man drabbas av depressiva besvär i samband med årstidsväxlingar.
  • Årstidsbunden depression är vanligast under senhösten och vintern men förekommer även under sommarhalvåret.
  • Ett påtagligt inslag vid årstidsbunden depression under höst och vinter är extrem trötthet trots att man sover mer än vanligt.
  • Ofta har man också ett ökat sug efter kolhydratet, särskilt socker vilket kan leda till viktuppgång.

(Källa: 1177 Vårdguiden)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida