Plan för friskare lungor

Nu ska barn och unga i Västernorrland få lära sig mer om rökningens risker och förmås att inte börja röka. Det är en del i en bred satsning för att förebygga kol som landstinget nyligen har beslutat om.

Den viktigaste delen, säger lungläkaren Hans Löwgren på Sundsvalls sjukhus är satsningen på de unga, även om han förstås tycker att de andra beslutade åtgärderna också är nödvändiga. Dit hör bland annat att varje vårdcentral ska ha en kol-sjuksköterska som kan göra spirometri och en läkare som kan tolka resultatet.

Bakom landstingets beslut ligger en undersökning för några år sedan som visade att få av landstingets vårdcentraler hade spirometrar och att de som fanns inte användes särskilt ofta. Det var heller inte så många vårdcentraler som hade kol-sjuksköterskor eller erbjöd rökavvänjning.

Men Bjästa vårdcentral utanför Örnsköldsvik är ett gott exempel. Där gör distriktssköterskan Gun Frick spirometrier på patienter som har astma eller kol och hjälper rökare med rökavvänjning. Nu ser hon fram emot att få utbildning och att kunna erbjuda spirometri till alla rökare från 45 år och uppåt.

– Det är bra om vi kan hitta kolpatienterna tidigare och motivera dem att sluta röka. Friskvård är ju billigare än slutenvårdsplatser, konstaterar hon.

Åtgärdsplanen ska genomföras de närmaste tre åren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida