Prevention viktigast för att klara cancervården

Viktigast för att minska sjuklighet och död i cancer är att öka de preventiva insatserna, anser utredningen En nationell cancerstrategi som i dag överlämnades till socialminister Göran Hägglund.

Antalet personer som lever med cancer i Sverige beräknas dubbleras fram till 2030. Det kommer att ställa krav på vården. Därför behövs det en nationell strategi.

Utredningen föreslår fem övergripande mål: Risken att insjukna måste minska, liksom de regionala skillnaderna i överlevnad efter en diagnos, och skillnaderna mellan befolkningsgrupper när det gäller insjuknande och överlevnadstid.

Dessutom måste överlevnadstiden förlängas och livskvaliteten förbättras efter diagnos, liksom kvaliteten i omhändertagande där patientperspektivet måste vara tydligt.

Växande befolkning, bättre behandlingsmetoder

Sverige har en växande och allt äldre befolkning samtidigt som behandlingsmetoderna vid cancer blir allt bättre så att andelen personer som lever med cancer i Sverige stadigt ökar. Det var detta faktum som gjorde att regeringen tillsatte en utredning med uppgiften att ta fram förslag till en nationell cancerstrategi som kunde möta framtidens behov och utmaningar.

Utredaren Kerstin Wigzell konstaterar att det behövs en långsiktig och målmedveten strategi för att behålla och förbättra de resultat som hittills nåtts i cancervården där ökade preventiva insatser är viktigast för att minska sjuklighet och död.

Vi måste också bli bättre på att ta fram och sprida nya kunskaper, förbättra vårdens organisation och skapa fastare former för nationellt samarbete.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida