Primärprevention viktigaste orsaken till minskad hjärtdödlighet

Primärprevention viktigaste orsaken till minskad hjärtdödlighet
Lena Björcks resultat bygger på en analys av befolkningsdata, en rad olika kvalitetsregister, populationsstudier och stora randomiserade studier över läkemedelseffekter.

Mindre rökning, bättre matvanor samt sänkning av kolesterol och blodtryck spelar betydligt större roll än behandling av de som redan är sjuka. ?

Det visar en studie som gjorts av sjuksköterskan och universitetslektorn Lena Björck vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.

Bättre matvanor

I en artikel som finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Plos One visar hon att hela 75 procent av den minskade dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i Sverige beror på förbättrade matvanor, att allt förre röker samt att blodtrycket sänkts generellt hos befolkningen – dels via minskat saltintag men också genom att fler får blotrycksänkande läkemedel.

Endast 25 procent av den minskade dödligheten beror på att behandlingsmetoderna blivit bättre, enligt den analys som Lena Björck har gjort.

Halverad dödlighet

Mellan åren 1986 och 2002 mer än halverades dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar. Statistiken visar dessutom att dödligheten fortsätter att minska.

Den allra viktigaste förklaringen är att en stor del av befolkningen minskat intaget av kolesterol genom ändrade matvanor. Kolesterolsänkande läkemedel spelar också roll, men inte alls i samma utsträckning som kostförändringarna.

– Den viktiga slutsatsen är att hälsa måste ses som ett problem för hela befolkningen, snarare än för den enskilde individen. Detta är en stor utmaning för svensk hälso- och sjukvård, som av tradition fokuserar mest på behandling och förebyggande insatser för de redan sjuka, säger Lena Björck.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida