Pris för bra jobb med kol-patienter

Pris för bra jobb med kol-patienter
Gunilla Frome och Harriet Nilsson

Det började med en enkät till rökare och utvecklades till ett strukturerat omhändertagande av personer med begynnande och konstaterad kol.

Distriktssköterskan Harriet Nilsson och sjuksköterskan Gunilla Frome på vårdcentralen Bokskogen i Malmö har fått 25 000 kronor av läkemedelsföretaget Astrazeneca för sitt goda arbete med kol-patienter. Nu ska de utveckla arbetet ytterligare. Pengarna gör det möjligt för dem att avsätta mer tid till projektet.

– Vi ska utbilda oss och vi ska försöka bli mer tillgängliga för våra patienter, berättar Harriet Nilsson.

Bestämde sig för att göra något

För att hitta patienter med kol i ett tidigt skede gjorde hon och kollegan Gunilla Frome en patientenkät som de delade ut till 100 rökare över 45 år som besökte vårdcentralen i andra ärenden. 64 av dem svarade och bjöds in till ett enkelt lungfunktionstest. Av dessa visade sig två vara på gränsen till att utveckla kol och två ha lindrig kol. Det blev avgörande.

– Vi bestämde oss för att vi måste göra något och satte oss ned och skrev en utbildningsplan för omhändertagande av kol-patienter och deras anhöriga.

Tvärprofessionellt omhändertagande

Det ledde till att patienterna nu får ett strukturerat tvärprofessionellt omhändertagande. De kommer till sjuksköterskan och beroende på den enskildes behov kopplas dietist, sjukgymnast, psykolog, kurator och/eller läkare in.

– Vi kontaktar dietist om patienten har börjat gå ned i vikt och arbetsterapeut för den som behöver hushålla med sina krafter, säger Harriet Nilsson.

Självklart är de noga med att prata rökning med sina patienter och erbjuder rökslutargrupper som är väldigt uppskattade.

– De blir så rädda så de flesta slutar röka, berättar, Gunilla Frome.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida