Probiotika lindrar vid diarréer

Än en gång konstaterar det ansedda forskningsinstitutet Cochrane Library att så kallade nyttiga bakterier, probiotika, hjälper vid svåra diarréer.

10 november 2010

Trots intensiv forskning är effekterna av probiotika fortfarande mindre väl dokumenterade. Det konstaterade ett antal forskare så sent som i mars i år i en artikel i Läkartidningen. Men på ett område tycks det finnas klara bevis för att probiotika verkligen kan ha en läkande effekt på tarmen, och det är vid svåra diarréer.

Studier på spädbarn 

Det konstaterar Cochrane Library i en stor metastudie som presenteras i dag.

Även tidigare har institutet slagit fast samma sak. Men denna gång är studien fyra gånger så stor som vid det tillfället. Data har samlats in och analyserats från 63 studier som tillsammans inkluderar 8 014 patienter.

Flertalet studier har gjorts på barn och spädbarn, vilket är intressant eftersom det är en speciellt utsatt grupp i utvecklingsländerna. Varje år dör nära två miljoner människor i diarrésjukdomar, varav de allra flesta är barn.

Metastudien visar att om man ger probiotika i samband med att vätskeersättning ges förkortas tiden för hur länge diarrén pågår med cirka en dag. Samtidigt minskar risken för att diarrén ska pågå i mer än fyra dagar eller längre med 59 procent. Detta jämfört med om ingen probiotika ges.

Inga biverkningar har noterats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida