Psykiatri

Psykiatri

Omvårdnad vid psykisk ohälsa — på grundläggande nivå. Ingela Skärsäter (red). Studentlitteratur 2010, www.studenlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05646-3 Vårdande vid psykisk ohälsa— på avancerad nivå. Lena Wiklund Gustin (red).Studentlitteratur 2010, www.studenlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05650-0

1 december 2010

Nu finns två gedigna verk om vård vid psykisk ohälsa, det ena grundläggande och det andra avancerat, båda byggda på vetenskaplig kunskap. Som läsare blir man nyfiken på hur författarna har burit sig åt för att lyckas med den ekvationen — att hitta rätt nivå och rätt ton i de båda böckerna. Men det fungerar. Den blivande sjuksköterskan vägleds av fallbeskrivningar och redskap i form av frågeteknik i mötet med patienten som vill ta sitt liv. Medan den andra boken på avancerad nivå inte ger så tydliga anvisningar, utan förutsätter läsarens förkunskap — som i den lågmälda berättelsen i jagform om samtalet med den av röster plågade Martin.  AJ

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida