Psykiatrisjuksköterskor på engelska polisstationer och domstolar

Psykiatrisjuksköterskor på engelska polisstationer och domstolar
Det engelska hälsodepartementet satsar 25 miljoner pund på psykiatrisjuksköterskor som i domstolar och på polisstationer ska fånga upp personer med missbruk, mental ohälsa och inlärningssvårigheter. Arkivbild: colourbox

Förhoppningen är att fånga upp personer med psykiska sjukdomar eller missbruk.

Det engelska hälsodepartementet satsar i år 25 miljoner pund (268 miljoner kronor) på en ny modell för samverkan mellan vården och rättsväsendet.

Satsningen innebär att personer som misstänks ha begått ett brott och som samtidigt har psykiska sjukdomar, missbruksproblem eller inlärningssvårigheter kommer att få en hälsoundersökning, inklusive en bedömning av den mentala hälsan.

Ska kunna få behandling

Förutom att personerna fångas upp i ett tidigt skede och kan få behandling ska resultaten av hälsobedömningen också kunna delas med polis och domstolar för att tillgodose individernas vårdbehov. 

Samverkansmodellen ska testas i tio områden runt om i landet. Blir satsningen lyckad kommer den att spridas över hela Storbritannien.

Hälften har psykisk sjukdom

Satsningen bygger, enligt Nursing Times.net, på en rapport som visar att de flesta människor som hamnar i fängelse har psykiska problem, missbruksproblem eller utvecklingsstörning.

Nyligen kom också en svensk undersökning, som gjorts av kriminalvården, som visar på samma sak. 70 procent av internerna på svenska fängelser har svåra missbruksproblem. 46 procent har en psykisk diagnos eller sjukdom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida