Psykiskt sjuka möts fortfarande av negativa attityder

De psykiatrireformer som genomförts har inte hjälpt allvarligt psykiskt sjuka från stigmatisering och utanförskap visar en pågående utvärdering.

Utvärderingen har gjorts av Hjärnkoll, en kampanj som syftar till att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom.

– Det finns utbredda negativa attityder till personer med psykiska sjukdomar, säger Lars Hansson, professor i vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, som håller i utvärderingen till tidningen Aktuellt om vetenskap och hälsa.

Några av orsakerna till de negativa attityderna är enligt honom dels mediers sätt att hantera incidenter med våldsamma psykiskt sjuka, dels forskarnas oförmåga att förmedla sina kunskaper och att genomföra forskningens resultat i praktiken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida