Pulsåderbråck hos kvinnor är starkt kopplat till rökning

Pulsåderbråck i buken är mycket ovanligt bland kvinnor och drabbar nästan enbart rökare. Att regelbundet kalla äldre kvinnor till ultraljudsundersökning är därför tveksamt, anser forskarna bakom en studie från Uppsala universitet.

Det finns goda vetenskapliga belägg för att allmän screening med ultraljud av stora kroppspulsådern för att hitta bråck räddar livet på äldre män. Allt fler landsting erbjuder också 65-åriga män screening för dessa bukaortaaneurysm.

Kunskapen om behovet av screening av kvinnor har dock hittills varit för bristfällig för att även erbjuda dem screening. Nu har forskare i Dalarna och Uppsala genomfört den första studien i världen på kvinnor för att bedöma nyttan.

Över 5 000 kvinnor i 70-årsåldern screenades med ultraljud. Det visade sig att kopplingen till rökning var mycket starkare hos kvinnor än hos män. Tidigare okända pulsåderbråck upptäcktes bara hos 19 kvinnor varav 18 var rökare eller hade rökt tidigare i livet. För män ligger rökning bakom cirka sju av tio fall av pulsåderbråck.

I stället för allmän screening rekommenderar forskarna riktade ultraljudskontroller av kvinnor som röker och ska nu utvärdera det i hälsoekonomiska studier. I Sverige dör cirka 800 personer om året i brustet bukaortaaneurysm.

Studien är publicerad i British Journal of Surgery.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida