”Regeringen är inte oersättlig”

Det finns ingen hemlig lista med politiker och tjänstemän som ska ges förtur vid vaccinationen mot den nya influensan, slog Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, fast på tisdagens pressträff. Det gäller även regeringen och statschefen.

Pandemin utvecklas enligt prognoserna. Antalet fall antas visserligen vara procentuellt fler i Sverige än för stora delar av övriga Europa, men det har andra orsaker.

– Vi är snart inne i vår influensasäsong, skolorna har börjat och semestrarna är slut. Så är det inte i många länder i södra Europa, sa Johan Carlson, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet, SMI.

Toppen närmar sig

Trots att det inte längre förekommer någon direkt anmälan av antalet fall av influensa A (H1N1) så tror man på SMI att pandemitoppen bara ligger några veckor fram i tiden, troligtvis någon gång i mitten av oktober.

– Vi kan se hur personer söker information om influensa och influensaliknande symtom på Vårdguiden, sa Johan Carlsson.

Han medgav dock att den statistik som SMI har är något vansklig då det stora massmediala intresset för smittan förmodligen har lett till att flera människor sökt kunskap utan att själva ha symtom.

Vaccinet kommer

Anders Tegnell försäkrade att det i nuläget inte förekommer några förseningar av vaccinet och Charlotta Bergquist, klinisk utredare på Läkemedelsverket, lade till att verket arbetar med att godkänna vaccinet så snabbt som möjligt.

Socialstyrelsens undersökningar visar att ungefär 70 procent av befolkningen förväntas delta i vaccinationsprogrammet. 70 procent är också den täckning som vaccinet behöver för att teoretiskt sätta stopp för smittspridningen, förklarade Anders Tegnell.

Inga hemliga listor

– Det är alltid kul att slå hål på myter, svarade Anders Tegnell på frågan om det fanns någon lista för de personer i samhällsviktiga funktioner som skulle ges förtur i vaccinationsprogrammet.

Någon sådan lista finns alltså inte, däremot håller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på att sammanställa listor på de samhällsviktiga funktioner där personalen ska kunna erbjudas antivirala läkemedel i profylaktiskt syfte.

-Det handlar om ett fåtal funktioner som främst har att göra med infrastruktur och strömförsörjning, sa Nils Svartz, överdirektör på MSB.

”Vi är inte oersättliga”

Det intensiva arbetet med den nya influensan har gjort att både Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet tvingats skjuta på långsiktiga projekt för att hinna med den ökade arbetsbördan.

Regeringen har däremot inte tvingats prioritera bort någon fråga från sin agenda.

– Vi har helt enkelt fått använda mer av dygnets 24 timmar till arbete, sa Maria Larsson.

Att regeringen skulle vara prioriterad vid en vaccination tillbakavisade hon också och förklarade att det fanns system för att tillfälligt ersätta de statsråd som eventuellt skulle få influensa.

– Vi är inte på något sätt oersättliga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida