Tobaksdirektivet

Utredning vill förbjuda rökning även utomhus

Utredning vill förbjuda rökning även utomhus
Snart kan det vara slutrökt på uteserveringar. Foto: TT

Regeringens utredare vill förbjuda rökning även på utomhusrestauranger, hållplatser och i lekparker. Det ska inte heller vara tillåtet att exponera tobaksprodukter i butiker.

Regeringen vill minska hälsoklyftorna och i det ingår att få ner tobaksbruket till fem procent år 2025. Det sa folkhälsominister Gabriel Wikström när han i dag tog emot tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande.

Utredningen omfattar tre huvudförslag: att införa rökförbud i vissa utomhusmiljöer, tillståndsplikt för att få sälja tobak och förbud att exponera tobaksvaror i butiker.

Regeringens särskilda utredare, Göran Lundahl, förklarade varför det är viktigt att begränsa rökningen även utomhus.

– Dels vill vi inte att man utsätts för passiv rökning, dels handlar det om att avnormalisera rökningen och det görs genom att minska exponeringen, sa han när utredningen presenterades.

Gäller inte bara cigaretter

Förslaget om ett utvidgat rökförbud innebär att det ska bli förbjudet att röka även på uteserveringar, hållplatser och på lekplatser. Det gäller inte bara cigaretter utan också produkter som klövercigaretter, e-cigaretter och vattenpipa.

Tillståndet om försäljning ska gälla hela detaljhandeln och innebär att utredaren vill kriminalisera försäljning utan tillstånd.

Förslaget om exponeringen av tobaksvaror innebär att det ska bli förbjudet att visa upp tobaksvarorna på försäljningsstället. Undantaget är butiker som endast säljer tobaksvaror.

– Hur butikerna ska gömma undan varorna tar vi inte ställning till. Det kan vara i skåp, lådor eller bakom skynken. Huvudsaken är att tobaken inte syns. Vi vill inte att det ska vara möjligt med självbetjäning och syftet här är också att avnormalisera tobaksbruket, sa Göran Lundahl.

Vill inte exponera snuset

Eftersom regeringens mål är att minska allt tobaksbruk har utredaren också haft i uppdrag att se över hur snusandet ska regleras. I förslaget ingår därför att även snuset ska omfattas av exponeringsförbudet.

Däremot ingår inte ett förslag om neutrala tobaksförpackningar. Det är inte förenligt med den svenska tryckfrihetsförordningen och skulle kräva en grundlagsändring.

Utredaren har gjort en översyn av tobakslagen och föreslår en ny sådan lag. Enligt förslaget ska den träda i kraft 1 januari 2018.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida