Rekommendationer för sjukskrivning vid psykiska diagnoser klara

Nästa vecka presenterar Socialstyrelsen rekommendationerna för sjukskrivning vid bland annat akut stressreaktion, utmattningssyndrom och långvarig smärta.

Redan i oktober förra året skulle ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd ha presenterats. Men de rekommendationer som gällde stressrelaterade tillstånd, depression och ångest, långvarig smärta samt bland annat yrsel, trötthet och huvudvärk fick då så mycket kritik att tiden förlängdes till slutet av året.

Det var i slutet av 2005 som Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick i uppdrag av regeringen att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Hösten 2007 kom en vägledning för sjukskrivning, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, och nu den 15 maj, ytterligare fem månader senare, kommer kompletteringarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida