Riskabla alkoholvanor ökar bland unga vuxna

Två av tre unga vuxna har haft skuldkänslor för sitt drickande och nästan lika många kan inte sluta dricka när de väl satt igång. Åtta av tio har haft minst en minneslucka det senaste året, visar en analys av 70 000 ungas svar på nättestet Alkoholprofilen.

Sex av tio har låtit bli att göra något de borde för att de har druckit. Hälften uppger att de själva eller någon annan har farit illa av att de druckit och lika många har fyllt i att någon har oroat sig över hur mycket de dricker. Fyra av tio har tagit sig återställare dagen efter för att komma i balans.

Samma siffror bland yngre

– Siffrorna är inte förvånande och stämmer väl överens med vår uppfattning om hur det är, säger Gisela Baumgren, chefssjuksköterska på ungdomsmottagningen på Maria ungdom i Stockholm.

Där är besökarna yngre än de som har testat sig på nätet. Genomsnittsåldern ligger på 16-17 år. De senaste åren har personalen sett allt högre och högre promillehalter i blodet hos de berusade ungdomar som tas in.

– Trots att vi är luttrade blir även vi ibland chockade. Förr sades det att man dog vid en promillehalt på runt tre promille. Men hit kommer ungdomar som har upp till två, och de både står och går. Det är mycket oroande, säger Gisela Baumgren.

Diskuteras på bloggar

Analysen gjordes då 100 000 svenskar hade gjort nättestet i den nya versionen av Alkoholprofilen, som lanserades den 31 augusti. Av dem var 70 000 unga vuxna mellan 18 och 25 år, det vill säga den målgrupp som testet vänder sig till. 

–  Produkten har rönt ett väldigt intresse, det är roligt. Över en miljon har varit inne och tittat och den lever hos över 60 olika bloggare på nätet. Den ger upphov till kommentarer och diskussioner och det är förstås det mest värdefulla för oss, säger Ann-Therése Enarsson, vd på IQ, det dotterbolag till Systembolaget som lanserat Alkoholprofilens nya version.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida