Rökförbud minskar risken för hjärtinfarkt…

29 oktober 2009

En amerikansk metastudie visar att rökförbud på allmän plats leder till att risken för att drabbas av hjärtinfarkt minskar med i genomsnitt 17 procent. Dessutom fortsätter infarktrisken att minska med 26 procent för varje år efter rökförbudets införande.?

Sök på: JACC + smoking ban för att läsa mer.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida