Rökfria operationer halverar risken för vårdskador

Rökfria operationer halverar risken för vårdskador
Risken att drabbas av vårdskador halveras för den som håller upp med att röka veckorna före och efter sin operation. Arkivbild: Colourbox

I samband med Läkarstämman som startar på onsdag drar Sveriges kommuner och landsting i gång en kampanj om tillfälligt rökstopp i samband med operation.

Då kommer det också att finnas en webbplats med nytt innehåll och all information om kampanjen. 

Satsningen bygger på en rad vetenskapliga studier som visar att om man slutar röka före en operation och håller upp efteråt kan risken att drabbas för en vårdskada minska med hälften.

Rökstoppet före och efter operation varierar mellan fyra och åtta veckor i studierna. Några få studier som genomförts i Sverige visar dessutom att fördelarna med att sluta röka är nästan lika stora för akut opererade patienter.

Riktar sig till alla opererande verksamheter

Kampanjen stöds av en rad yrkesföreningar som Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening liksom av alla de stora fackförbunden i vården.  Den riktar sig till alla opererande verksamheter. Tanken är att erbjuda patienter som ska genomgå en operation hjälp att sluta röka. Det kräver särskilt utbildad personal. En intensiv rådgivning och behandling är nödvändig, det räcker inte med en broschyr i handen till patienten. 

Initiativet kom från början från Svensk ortopedisk förening och finansieras nu av Sveriges Kommuner och Landsting och Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida