Rökning: Antalet döda och sjuka större än man tidigare trott

Rökning: Antalet döda och sjuka större än man tidigare trott
Rökning förknippas med ett 40-tal sjukdomar och kvinnor drabbas ofta tidigt i livet. Arkivbild: Colourbox

Dödstalen är dubbelt upp mot vad man tidigare har beräknat, visar en ny studie som forskare på Karolinska institutet gjort åt Socialstyrelsen.

De nya siffrorna beror på att även de äldre rökare som har levt längre än den förväntade livslängden, men vilkas död beror på rökningen nu har tagits med.

Ett 40-tal sjukdomar

En styrka med rapporten är, enligt professor Hans Gilljam, en av forskarna bakom studien, att man inte bara har analyserat data om de stora folksjukdomarna hjärt-kärl, cancer och lungor utan också kunnat värdera en lång rad sjukdomssamband som förr varit okända eller osäkra.

– Nu har vi äntligen kunnat kombinera aktuella forskningsresultat med våra goda register och fått fram sensationella resultat, säger han.

De fyra stora rökrelaterade sjukdomarna lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt stod för cirka 8 000 dödsfall om året. Dessutom dog cirka 4 000 rökare i ett 40-tal andra sjukdomar som berodde på rökning.

Kvinnor utsatta

Nästan 100 000 av dem som vårdas på sjukhus varje år har blivit sjuka på grund av sin rökning. 20 000 av dem vårdades på grund av KOL och ungefär lika många för lunginflammation orsakad av rökning.

Dessutom insjuknar 1 600 kvinnor i arbetsför ålder i rökrelaterad livmoderhalscancer. Vart femte registrerat missfall före vecka 22, utomkvedshavandeskap och kvinnlig infertilitet kan tillskrivas rökningen.

– I synnerhet för kvinnor kan vi se att rökning orsakar sjuklighet även tidigt i livet, säger Magnus Stenbeck, docent vid Karolinska institutet och en annan av rapportförfattarna.

Minskat dagligrökande

Forskarna på Karolinska institutet har genomfört studien för Socialstyrelsen som fick uppdraget av socialdepartementet tillsammans med Folkhälsoinstitutet.

Samtidigt rapporterar den nya Folkhälsomyndigheten att andelen dagligrökare minskade från 16 procent 2004 till 11 procent 2013. Bland kvinnorna sjönk dagligrökandet från 19 till 11 procent och bland männen från 14 till 11 procent.

– Den dödlighet och det insjuknande vi ser i dag återspeglar rökningen vid olika tidsperioder från 1980-talet och framåt. Vi kan förvänta oss att de rökrelaterade skadorna sjunker i framtiden, säger Magnus Stenbeck.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida