Rökning och fetma lika illa

3 april 2009

Både fetma och att vara storrökare i tonåren fördubblar var för sig risken att dö i förtid. Det visar en svensk studie där över 45 000 män följts från mönstringen 1969–1970 i nästan 40 år, fram till 2007. Även övervikt liksom måttligt rökande ökade risken för förtida död. Femfaldigt ökad risk för en tidig död löper de som i unga år var feta storrökare.

Läs mer: Combined effects of overweight and smoking in late adolescence on subsequent mortality: Nationwide cohort study, BMJ online 25 februari 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida