Så minimeras spridning av VRE

Screena riskpatienter, anmäl nya fall och begränsa smittspridningen av vankomycinresistenta enterokocker, VRE. Nu finns rekommendationer från Smittskyddsinstitutet om hur spridningen ska minimeras.

9 december 2011

En broschyr finns nu att ladda ner från Smittskyddsinstitutets hemsida, www.smi.se. Där finns de viktigaste åtgärderna för ett förhindra spridning av VRE.

Dit hör att upptäcka smittspridningen. För att göra det bör alla sjukhus ha ett screeningprogram för patienter som har hög risk att vara koloniserade med VRE. Det gäller patienter som vårdas på avdelningar med hög antibiotikaanvändning och där patienter ofta flyttas mellan olika landsting; som transplantation, dialys, brännskador med flera.

Begränsa smittspridning 

När ett VRE-fall har konstaterats bör screeningprov tas på samtliga patienter som har vårdats på samma avdelning. Patienter som läggs in på sjukhus och som har vårdats utomlands under de senaste sex månaderna, bör också screeningodlas för VRE och andra multiresistenta bakterier.

För att begränsa smittspridning är basala hygienregler a och o. En VRE-smittad patient bör vårdas på eget rum med egen toalett. Även anhöriga och besökare bör informeras om hygienrutiner och om att de inte bör besöka andra patienter på sjukhuset.

Mer att läsa om åtgärder för att förhindra att VRE sprids finns på Smittskyddsinstitutets hemsida, länken hittar du i faktaruta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida