Internationella antibiotikaveckan

Så ska antibiotikan skyddas

Så ska antibiotikan skyddas
Skydda antibiotikan heter webbkampanjen som ska få oss att hjälpa till att bevara antibiotikans viktiga funktion i sjukvården.

25 svenska myndigheter och organisationer har gått samman för att i en kampanj på webben upplysa människor om hur alla kan hjälpas åt för att skydda antibiotikan.

15 november 2017

Att de går ut med kampanjen just nu beror på att det mellan den 13:e och 19:e november är den internationella antibiotikaveckan.

– Antibiotika kan ses som en ändlig resurs. Den måste användas med försiktighet och bara när det verkligen behövs för att vi ska kunna bota infektioner också i framtiden, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, som är en av myndigheterna bakom webbsidan Skydda antibiotikan.

Med texter och filmer berättar de varför antibiotika är viktigt och varför den är hotad.

Det är tillåtet för vem som helst att ladda ner det material som finns på sidan, inklusive filmer, och sprida det vidare via exempelvis sociala medier.

Av informationen framgår bland annat vad var och en kan göra – som djurägare, patient eller läkemedelskonsument – för att hjälpa till att skydda antibiotikans effekt inför framtiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida