Sagt om vårdvalet under politikerveckan i Visby:

Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet:
?– Vi vill ha ersättningsmodeller som inte bara prioriterar snuvmottagningar och snabba besök.

Anna Hertting, ordförande i Legitimerade sjukgymnasters riksförbund: ?
– Vi vill bort från onödiga farmaka och operationer och i stället se åtgärder som främjar hälsa.

Ola Johansson, sakkunnig inom PRO, Pensionärernas riksorganisation: ?
– Vi vill inte ha vårdval som premierar många besök utan som premierar vårdtyngden. Våra grupper vill ha trygghet och uppföljning.

Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd i Stockholm: ?
– Vårdval kommer inte att lösa alla problem i vården, men det berör väldigt många människor. Patienterna har aldrig varit så nöjda med primärvården som nu, både vad gäller bemötande, tillgänglighet och nöjdhet.

Tobias Nilsson (KD), sakkunnig i socialdepartementet: ?– En tredjedel av hjärt-kärlsjukdomarna och de vanligaste cancerformerna är möjliga att förebygga. Nittio procent av patienterna vill ha hälsofrämjande samtal med primärvården. Det visar hur oerhört viktigt det förebyggande arbetet är. Men vi behöver nya former för att komma i kontakt med patienterna. De som fortfarande känner sig friska kommer ju aldrig i kontakt med vården.??

Ylva Johansson (S), riksdagsledamot, tidigare vård- och äldreomsorgsminister: ?
– Vårdval är bra. Men när socialcheferna i Stockholm slår larm om att vårdvalet är en katastrof måste man fråga sig om inte systemet i Stockholm står i strid med i hälso- och sjukvårdslagens portal-paragraf om vård efter behov.?

– Det är förfärligt med mått som säger att det är en framgång med fler läkarbesök. Det kan väl inte vara målet, att ha så många besök som möjligt. Vi måste hitta andra mått att mäta utifrån folkhälsa och sjukdomar som är möjliga att förhindra.

Jan Linde, ordförande i Svensk förening för folkhälsoarbete: ?
– Träffa ett levnadsvaneavtal med alla över 50 om hur de ska kunna hålla sig friska.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida