Säkrare dialysbehandling när patienterna tror på sin egen förmåga

Säkrare dialysbehandling när patienterna tror på sin egen förmåga
Dialysbehandling medför risk över övervätskning. Foto: Colourbox

Tre av tio personer med dialyskrävande njursvikt är övervätskade, men pedagogiskt och medicinskt stöd kan hjälpa patienterna att dricka mindre.

I en avhandling som Magnus Lindberg lägger fram vid Uppsala universitet idag visar han hur beteendemedicin kan stärka patienterna och göra att de klarar av dialysbehandlingen bättre.

Vid dialys ska patienterna dricka så lite som möjligt för att förebygga så kallad övervätskning. Magnus Lindbergs forskning visar att patienternas tankar och känslor hänger samman med hur övervätskade de är. De som har hög tro på sin förmåga att klara av att dricka så lite som möjligt har mycket mindre eller ingen övervätskning alls.

Förändra beteenden

Magnus Lindberg har också gjort en mindre studie där han undersöker om det går att använda beteendemedicinska metoder för att göra behandlingen mer effektiv.

– Det går ut på att stärka patienternas förmåga till egenvård genom att uppmärksamma tankar och utföra praktiska övningar. En patient blev till exempel medveten om hur mycket vatten han drack i samband med tandborstningen. Genom att bli uppmärksam på det kunde han ändra sitt beteende och därmed få en säkrare dialysbehandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida