Särskilt organ för kvinnofrågor blir verklighet i FN

Natten till tisdagen röstade FN:s generalförsamling ja till att inrätta ett särskilt organ för kvinnors rättigheter. Det bildas genom att fyra FN-enheter slås samman.

16 september 2009

Beslutet innebär att FNs utvecklingsfond för kvinnor och tre avdelningar och institut inom FN-sekretariatet som i dag sysslar med kvinnofrågor slås samman till en enhet direkt under generalsekreterare Ban Ki-moon med en under generalsekreterare som chef. Det nya organet ska arbeta för kvinnors rättigheter och välbefinnande samt för jämställdhet överallt i världen.

FN:s engagemang i kvinnofrågor har länge kritiserats för att vara fragmentariskt och inkonsekvent. Och 2006 la en panel av experter från tolv länder, utsedd av FN:s förra generalsekreterare Kofi Annan, fram en rapport som konstaterade att kvinnoprogrammen var just så fragmentariska som kritikerna hade hävdat och att de dessutom var underfinansierade. 

Panelen rekommenderade en översyn och Kofi Annan la fram förslaget om ett särskilt organ för kvinnofrågor. Sedan dess har segdragna förhandlingar med medlemsländerna pågått. Trots att flera organisationer, till exempel AIDS-Free World och sjuksköterskornas internationella organisation, ICN, liksom EU och Sverige, tryckt på för att förmå FN att göra allvar av sitt eget förslag har beslutet skjutits upp gång efter gång. Tills nu då alla FN:s 192 medlemsländer i enighet antog resolutionen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida