Sex av tio gotlänningar slutar röka med stöd

Om det är någon som kan få människor att sluta röka eller snusa så är det Mona Wahlgren, ordförande i riksföreningen Sjuksköterskor mot tobak. På den egna mottagningen på Visby lasarett lyckas sex av tio sluta röka.

– Det mest avgörande för om någon verkligen ska sluta är nog att personen har viljan och är motiverad. Jag kan inte säga till honom eller henne att göra si eller så, utan det handlar framför allt om att komma överens med den jag har framför mig om behandlingsplanen.

Mona Wahlgren
Mona Wahlgren

I dag på Världshälsoorganisationen WHO:s Tobaksfria dag presenterar Gotlands kommun passande nog resultatet från en uppföljning som har gjorts på den tobakspreventiva mottagningen på Visby lasarett sedan den startade år 2000.

Resultatet visar att sex av tio gotlänningar som har fått hjälp på mottagningen har lyckats sluta röka.

Av dem som inte lyckades sluta under behandlingen har nästan hälften blivit rökfria efteråt.

Mottagningen sköts allt sedan starten av specialistsjuksköterskan Mona Wahlgren som också är ordförande i Sjuksköterskor mot tobak.

– Att de lyckats sluta efter behandlingen tycker jag är jättekul. Vi kan ju inte bevisa att de är rökfria för att de har varit här. Men man kan ju hoppas att det gav nåt, säger hon.

Av snusarna uppger 45 procent att de har blivit snusfria under behandlingen och 33 procent efter behandlingstidens slut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida