Sjuksköterskan har en nyckelroll vid tekniskt avancerad vård i hemmet

Sjuksköterskan har en nyckelroll vid tekniskt avancerad vård i hemmet
Angelika Fex har i sitt avhandlingsarbete intervjuat patienter och anhöriga som använder avancerad teknisk utrustning i hemmet.
Foto: Andreas Johansson

Tekniskt avancerad vård hemma har blivit allt vanligare. Men patienten och närstående behöver kunskap, träning och stöd, visar en ny avhandling.

14 december 2010

I morgon, onsdag,  lägger sjuksköterskan och universitetsadjunkten Angelika Fex fram sin doktorsavhandling om avancerad hemsjukvård. Hon har intervjuat personer som använder respirator eller utrustning för syrgas, peritonealdialys eller bloddialys hemma i den egna bostaden.

Nytt i hennes studier är att hon har undersökt egenvård i ett tekniksammanhang på en generell nivå, oavsett specifik teknik. Tidigare studier inom området har fokuserat på innebörden av att använda exempelvis respirator eller syrgas. Men Angelika Fex visar att oavsett utrustning så upplevs tekniken på ett likartat sätt.

Klumpig utrustning

Utifrån intervjuerna kan hon konstatera att patienter klarar sin egenvård och dagliga livets aktiviteter bra, trots beroendet av avancerad teknik. Ett önskemål är dock att utrutningen, som ofta är tung och och skrymmande och ibland för oväsen, designas så att den passar bättre för hemmabruk.

Enligt Angelika Fex studier har sjuksköterskan en viktig roll. Hon är den som utbildar patienten och vid  behov även närstående. Avancerad apparatur innebär risker, som till exempel infektion eller vätskebalansrubbning, och den måste alltid fungera. Det kräver att sjuksköterskan, som känner patienten och är förtrogen med tekniken, är tillgänglig och kan backa upp när det behövs.

Frångår rutinerna

– Till en början följer patienterna instruktionerna i detalj. Men med erfarenhet kan de ibland frångå rutinerna, i samråd med sjuksköterskan eller läkaren, och styra behandlingen utifrån dagsform och planerad aktivitet. Då har egenvården blivit mer avancerad, säger Angelika Fex.

Avhandlingen – From novice towards self-care expert. Studies of self-care among persons using advanced medical technology at home – läggs fram vid Linköpings universitet. Den finns ännu inte tillgänglig via nätet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida