Sjuksköterskor och barnmorskor har högre sjukfrånvaro än andra

Sjuksköterskor och barnmorskor har högre sjukfrånvaro än andra
Marie Mulder, analytiker på Försäkringskassan, tror att natt- och skiftarbete kan vara en orsak till den högre sjukfrånvaron bland barnmorskor och sjuksköterskor. Foto: Bertil Thorslund

Antalet sjukskrivningsdagar har sjunkit kraftigt sedan 2002 även bland sjuksköterskor och barnmorskor. Men kvinnor som har de yrkena har fler sjukskrivningsdagar än kvinnor i allmänhet. Försäkringskassans analytiker tror att en orsak kan vara att natt- och skiftarbete ökar risken för sjukdom.

I dag presenterade Försäkringskassan en rapport om sjukfrånvaron i olika yrken. Den visar att antalet ersatta sjukfrånvarodagar har minskat kraftigt mellan åren 2002 och 2010, och att både diagnoser och antalet ersatta dagar varierar mycket mellan olika yrken. Liksom mellan könen.

  • 2002 hade män i genomsnitt 14 ersatta sjukskrivningsdagar per år och kvinnor i genomsnitt 24 dagar.
  • 2010 hade männen 4 sjukskrivningsdagar per år och kvinnorna 7.

Skillnaden mellan könen, tror man på Försäkringskassan, kan bero kvinnors större ansvar för hem och familj, ett annat sätt att förhålla sig till sjukskrivning och biologiska skillnader.

Ändrade regler i försäkringssystemet

– Vad den stora minskningen av antalet dagar beror på vet vi inte säkert, men vi har några hypoteser. Förändringar i arbetsmiljö och arbetsvillkor kan vara en anledning, liksom att många sjukskrivna har blivit ålderspensionärer eller får sjukersättning i stället, säger Marie Mulder, analytiker på Försäkringskassan.

En annan viktig orsak till den kraftiga minskningen av den ersatta sjukfrånvaron är förändrade regler inom försäkringssystemet. Det har blivit svårare att få sjukskrivning godkänd.

Sjukskrivna mer än andra

2002 hade sjuksköterskor något lägre sjukskrivningstal än andra. Det har förändrats. Manliga sjuksköterskor hade 2010 något högre sjukskrivningstal än män i övrigt. För kvinnor som är sjuksköterskor och barnmorskor är antalet ersatta sjukskrivningsdagar per år numera också något högre än för kvinnor i genomsnitt. 2002 var antalet dagar drygt 20. Åtta år senare var de något över 8.

– Det kan säkert ha ett samband med en stressig arbetsmiljö och tunga lyft som sliter på rörelseorganen. Jag vet också att natt- och skiftarbete är en riskfaktor för att drabbas av sjukdom, säger Marie Mulder.

Lägst bland chefer och akademiker

Antalet sjukskrivningsdagar är lägst bland personer med chefsuppdrag och i andra yrken som kräver akademisk utbildning och specialistkunskap – som jurister, datatekniker och ekonomer. Det gäller oavsett kön.

Högst antal sjukskrivningsdagar har transportarbetare och maskinoperatörer. Kvinnor med sådana yrken har i genomsnitt 19 sjukskrivningsdagar per år.

Nu hoppas Försäkringskassan på forskning som till exempel kan förklara vad det beror på att kvinnor inom tjänstemannayrken har högre sjukfrånvaro än män in samma yrken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida