Skadligt ämne tillåts i nappflaskor

Skadligt ämne tillåts i nappflaskor
Bisfenol A finns i bland annat nappflaskor av plast.

I en ny studie från Uppsala bekräftas att bisfenol A, som finns i bland annat nappflaskor av plast, kan läcka ut och påverka hjärnan hos nyfödda. Åtminstone nyfödda möss.

28 oktober 2011

Ämnet bisfenol A är en bland många föroreningar i vår miljö. Det används bland annat i nappflaskor, plastmuggar, konservburkar och plastburkar. Mätbara halter har hittats i damm i vanliga hem.

Vanligt ämne

Det är ett vanligt förekommande ämne, men det finns än så länge inga begränsningar i hur och i vad det får användas. Men en grupp forskare vid universitetet i Uppsala oroar sig för att det eventuell finns en synergieffekt mellan bisfenol A och bromerade flamskyddsmedel, som också finns i vår miljö.

– Effekterna av bisfenol A liknar dem från bromerade flamskyddsmedel och det är möjligt att den sammanlagda dosen skulle kunna orsaka skador, säger Henrik Viberg, en av forskarna bakom studien.

Ger beteendestörningar

Nyfödda möss som fått bisfenol A har fått ett ett förändrat spontanbeteende och försämrad anpassning till nya miljöer. Unga vuxna möss har blivit hyperaktiva. Som fullvuxna fanns beteendestörningarna kvar.

Men hur är det nu med studier på möss, går det att dra slutsatsen att detsamma gäller människor?

– Ja, det kan man faktiskt. I tidigare studier av andra kemikalier där man har fått liknande resultat, har de senare bekräftats av epidemiologiska studier på människor, säger Henrik Viberg.

Några sådana studier finns ännu inte på bisfenol A, men däremot på liknande ämnen. En del producenter har ändå på eget initiativ börjat ta bort bisfenol A från sina produkter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida