”Skratt frånfikarummet är det bästajag vet”

”Skratt frånfikarummet är det bästajag vet”
Det hälsofrämjande arbetet på reproduktionsmedicin handlar lite om frukt också. Varje förmiddag fi kar de under en halvtimme – och då med äpple eller apelsin i stället för bulle. Foto: Conchi Gonzalez

Hälsofrämjande ledarskap är mer än fruktkorg och jympa på arbetstid. Det är arbetsglädje, högt i tak, och god sammanhållning.

3 januari 2012

Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till jobbet, och när de lämnar arbetsplatsen ska de ha ork kvar att hantera vardagen. Det är hälsofrämjande ledarskap för Brita Olofsdotter, vårdenhetschef på reproduktionsmedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.?

— Hälsofrämjande för mig är att se hur hälsa och verksamhet hänger ihop. Det ska finnas en balans mellan arbete, fritid och personlig utveckling, säger hon.?

I 14 år har hon varit vårdenhetschef för reproduktionsmedicin. Hon och hennes medarbetare hjälper människor att bli med barn. Ett arbete som ofta är förknippat med glädje och lycka. Men ibland också med den djupaste sorg. Brita Olofsdotter beskriver enheten som en empatisk arbetsplats.?

— Vi känner mycket med paren vi möter och får också mycket känslomässigt tillbaka. Det växer personalen av. Ett av våra mål är att oavsett om kvinnan blir med barn eller inte så ska hon och hennes partner kunna gå vidare i livet. Det är en utmaning att få paren att känna så.??

Empatin växer av att det ges många tillfällen till prat och reflexion. En del av det hälsofrämjande ledarskapet är att skapa möjligheter att ventilera svåra frågor, även egna fördomar. ?

— Vi måste våga lufta även obekväma åsikter för att vara klara över var vi står. Min roll är att se till att personalen vågar göra sin röst hörd. Precis som det också är mitt ansvar att försäkra mig om att de, oavsett åsikter, ger alla patienter ett gott och professionellt bemötande, säger Brita Olofsdotter.?

Generositet mot medarbetare — vare sig det gäller möjlighet att göra sin röst hörd, eller tid att lussa med barn på dagis — lönar sig. Bekräftade medarbetare bjuder på sig själva och vill vara med och lösa gemensamma problem. På reproduktionsmedicin är det inte längre vårdenhetschefen som måste hitta lösningar när det är kort om folk på laboratoriet eller på mottagningen.?

Hälsofrämjande ledarskap är också att se till att arbetsgruppen fungerar. Brita Olofsdotter säger att hennes nya metod att inleda utvecklingssamtalen bidrar. Hon börjar med en halvtimmes promenad tillsammans med medarbetaren. Ibland är det lättare att prata när man går tillsammans, än uppsträckta mittemot varandra vid ett skrivbord.?

— När vi har promenerat i en halvtimme går vi in på mitt tjänsterum och slår oss ner i min nersuttna soffa, med en kopp kaffe, för att skriva utvecklingsplaner och sammanfatta samtalet.

På enheten har de också infört en så kallad fokustavla. En whiteboard där arbetsgruppen samlas två gånger i veckan i tio minuter för att skriva upp vad som väntar under veckan. Små problem, som att någon är hemma för vård av sjukt barn, eller större, som hur barnmorskor ska få veta att läkaren har talat färdigt med patienten. Högt och lågt kommer upp. Det kan vara en grupp på 20 medarbetare som står där — och alla har möjlighet att säga sitt.?

De gemensamma arbetsluncherna är Brita Olofsdotters favorit bland det som stärker medarbetarnas hälsa. Under 45 minuter varje onsdag kan alla ta del av föreläsningar i anslutning till lunchen.?

— Det är ett utbildningstillfälle för alla, och ofta så intressant att även lediga kolleger kommer hit för att lyssna. Det kan vara medarbetare som rapporterar från en kongress, eller berättar om ett utvecklingsarbete eller om resultat från verksamheten. Det kan också vara externa föreläsare.?

Forskning har visat att chefer inom offentlig sektor ofta saknar stöd för att arbeta hälsofrämjande. Brita Olofsdotter hör inte till dem. Hennes verksamhetschef visar sin uppskattning och ger sitt stöd till det hälsofrämjande arbetet. Det finns det god anledning att göra också. Sjuktalen på reproduktionsmedicin är ovanligt låga.?

Men nu står Sahlgrenska inför stora besparingar och det är anställningsstopp på hela sjukhuset. Det betyder att reproduktionsmedicin inte kan anställa någon vikare när en medarbetare snart går på föräldraledighet. ?

— Sahlgrenska är som ett gungande skepp just nu och då gäller det verkligen att jag står stadigt och utstrålar att jag kan hantera situationen. Det är viktigt att informera personalen så att de vet lika mycket som jag, och att jag berättar hur jag tänker och vilka planer jag har. Jag vill också veta hur de tänker. Medarbetare har oändligt med idéer — bara de får framföra dem.??

Medarbetarna på enheten springer redan som skållade troll, säger deras chef. Hon ska arbeta för att de även i fortsättningen ska tycka att det är roligt att komma till jobbet. Därför kommer hon att fortsätta tillåta att de fikar tio minuter extra — de få gånger det finns tid.?—

Det bästa jag vet är när jag hör mina medarbetare skratta i personalrummet. Det är min belöning, säger Brita Olofsdotter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida