”Slutenvården ska prata livsstil med patienterna”

Det är inte bara primärvårdens uppgift att diskutera alkoholvanor, övervikt, kost och motion med patienterna. Slutenvården måste också göra det, säger Lars—Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen.

12 oktober 2009

I förmiddags presenterades öppna jämförelser av folkhälsan för första gången. Rapporten innehåller 21 olika mått på hälsoläget och visar att mycket har blivit bättre, men att det finns många områden kvar att arbeta med.

Framför allt finns det stora olikheter i hälsoläget i befolkningen. Det vill öppna jämförelser råda bot på genom att synliggöra skillnaderna.

Stora hälsoskillnader 

– Det är bekymmersamma tendenser. Vi ser väldigt stora skillnader både geografiskt, åldersmässigt och könsmässigt. Vi kan förbättra hälsoläget mycket genom att erbjuda alla den behanding och de metoder som bara en del av oss får, säger Lars–Erik Holm.

Hittills har det främst varit öppenvårdens uppgift att diskutera alkohol, övervikt, kost och motion med patienterna men Socialstyrelsen anser att slutenvården måste ta sin del av ansvaret.

– Sjukvården måste helt klart bli mycket mer hälsoorienterad. Det finns få situationer där man är så mottaglig för kloka råd som när man sitter hos en sjuksköterska eller läkare i en behandlingssituation, säger Lars–Erik Holm.

 Var tredje får prata livstil

Trots att många patienter säger sig vara positiva till att prata livsstilsfrågor med sin behandlare, är det bara 30 procent som uppger att de får chansen att göra det.

– Detta måste vi ta på största allvar, säger Lars–Erik Holm.

De områden där ojämlikheten är som störst är just livsstilsområdena samt psykisk ohälsa, främst bland unga människor. Människor som har kort utbildning lider mer av hjärt–kärlsjukdomar och diabetes, dessutom är överlevnaden efter bröstcancer sämre.

Barn till föräldrar med kort utbildning har mer astma och symtomen är allvarligare. Våld i hemmet är vanligare bland utsatta grupper och barnen rapporterar mer huvudvärk och sömnproblem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida