Smitta på sjukhus minskar

Andelen patienter som smittas på svenska sjukhus minskar. Men det går inte så fort, och på somliga sjukhus har andelen ökat sedan den förra mätningen för ett halvår sedan.

Av den första mätningen som Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterade för ett år sedan framgick att 11,3 procent av patienterna på svenska sjukhus drabbades av vårdrelaterade infektioner. I höstas var siffran 11,0 procent och nu är den 9,7 procent.

Men utvecklingen går åt olika håll. Vinterns värsting, Karolinska sjukhuset, som i december redovisade över 18 procents andel smittade patienter, är nu nere på 13,4 procent. Samtidigt har Universitetssjukhuset i Örebro, som låg lägst bland regionsjukhusen i december, nu ökat till 9,5 – men ligger ändå lägst i sin kategori.

Stor spridning

Spridningen mellan sjukhusen är stor. Blekingesjukhuset Karlskrona har pressat ned andelen infekterade patienter från 15 procent i december till 8,6. Ny etta i ligan alla kategorier är Nyköpings lasarett, där andelen patienter med vårdrelaterade infektioner nu är 14,4 procent.
Bland sjukhusen finns också de som inte har någon eller bara någon enstaka smittad patient. I Arvika är antalet 0, i Oskarshamn 1.

Störst risk för att få en vårdrelaterad infektion är i samband med antibiotikabehandling, efter ett kirurgiskt ingrepp och på grund av att man har en urinvägskateter.

Arbetsgivarens ansvar

SKL:s vd Håkan Sörman är förstås glad över att de vårdrelaterade infektionerna minskar. Han understryker att det finns enkla metoder för att förebygga dem. Att alltid sprita händerna, bära kortärmat och ta av sig ringar och klockor är några av dem han nämner.

– Huvudansvaret för att detta sker är arbetsgivarens, och det måste ges förutsättningar så att det är lätt att göra rätt, säger Håkan Sörman.

Jämförelserna säger väldigt lite

 

Hygiensjuksköterskan Kerstin Mannerquist på Smittskyddsinstitutet tycker att det är bra att sådana här jämförelser görs, men påpekar att siffrorna säger väldigt lite.

– De säger ingenting annat än att det såg ut så här just den dag mätningen gjordes. Det är ett alldeles för litet material för att man ska kunna dra några slutsatser.

Däremot finns det andra variabler som talar om hur det verkligen står till med hygienen i vården, särskilt bland vårdpersonal. Dit hör användningen av handsprit.

– Handspritsförbrukningen ökar hela tiden och det är ett säkert mått på att följsamheten till de basala hygienriktlinjerna i vården blir bättre och bättre, säger Kerstin Mannerquist.

Nästa mätning presenteras i december i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida