Socialstyrelsen ger ut nya riktlinjer om asylsökandes hälsa

Vid årsskiftet kommer Socialstyrelsen med nya föreskrifter om hälsoundersökningar av asylsökande. Fokus ska mer än tidigare ligga på den psykiska hälsan. Målet är också att ge bättre information till sjukvårdspersonalen om vad asylsökande har rätt till.

7 december 2011

Socialstyrelsen vill att fler asylsökande ska ges möjlighet att genomgå hälsoundersökningar och att de ska vara av bättre kvalitet. I de nya föreskrifterna ligger tonvikten på hur hälsotillståndet påverkas av traumatiska upplevelser och av den psykosociala situationen.

– Nu förtydligas kravet att se till både fysisk och psykisk hälsa, säger Monica Jacobson, jurist på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Mycket har handlat om smitta

Enligt uppgifter från Sveriges kommuner och landsting genomgick 42 procent av de asylsökande en hälsoundersökning i fjol. Hittills har smittskyddsperspektivet varit viktigt, och frågorna har till stor del handlat om just smittsamma sjukdomar.

Målet med de nya riktlinjerna är också att ge bättre stöd till hälso- och sjukvårdspersonal om asylsökandes rätt till råd, stöd och vård. Socialstyrelsen ska därför bygga upp en webbaserad vägledning under nästa år. En expertgrupp ska ta fram underlag om psykiska hälsoproblem, och en annan om barns speciella behov.

– Det finns önskemål från vården om bred information om vad de asylsökande har rätt till, hur vissa avvägningar ska göras och hur ansvarsförhållandena ser ut. Vi försöker utifrån bästa möjliga kunskap ta fram detta, också för att nå samsyn och utjämna de skillnader som finns i landet, säger Helena Norling, utredare på Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida