Socialstyrelsen ska lära sjukvården mer om förebyggande arbete

Regeringen vill att sjukvården ska bli bättre på hälsofrämjande arbete. I dag fick Socialstyrelsen i uppdrag att sprida kunskap om sina riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder till hälso- sjukvårdens personal.

13 januari 2011

– När det gäller att påverka människors livsstil är sjuksköterskor, inte minst de som möter patienter på vårdcentraler, en nyckelgrupp. Det är en yrkesgrupp som verkligen har nytta av riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder, säger Ulrica Sundholm, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

Måste bli bättre på att förebygga

Regeringen vill skapa en tydligare koppling mellan folkhälsa och hälso- och sjukvård och ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja införandet av de riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder som kom i oktober.

I pressmeddelandet från Socialdepartementet sägs att välfärd av god kvalitet kräver att sjukvården blir bättre på att förebygga sjukdom och ohälsa.

Irene Nilsson Carlsson, tidigare chef på enheten för folkhälsa på Socialdepartementet, kommer att leda arbetet på Socialstyrelsen. I uppdraget ingår att vara sprida kännedom om riktlinjerna bland personal inom hälso- och sjukvård, och att stödja metodutveckling för det förebyggande arbetet.

Den sista december 2014 ska uppdraget slutredovisas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida