Stark evidens för att skolan kan förebygga övervikt hos barn

Stark evidens för att skolan kan förebygga övervikt hos barn
Att skapa en omgivning där barn får möjlighet att vara i rörelse är viktigt för att förebygga övervikt. Arkivbild: Colourbox

Skolan är viktig för att förebygga fetma och övervikt hos barn. Det slås fast i en ny internationell rapport från Cochrane-institutet. Skolbaserade program som uppmuntrar till fysisk aktivitet och hälsosam mat har bäst effekt.

7 december 2011

Övervikt och fetma hos barn är ett växande hälsoproblem, men frågan är hur man bäst gör något åt det.

Ett team med internationella forskare har gått igenom 55 vetenskapliga studier för att se vilken typ av intervention som har evidens och sammanställt det till en rapport som presenteras av Cochrane-institutet i dag.

Sammantaget visar rapporten att det är värt att investera i förebyggande program, men det är svårt att säga exakt vad de ska bestå av. Viktigast tycks vara att inte bara förändra individens beteende utan också titta på omgivningen.

Åtgärder som enligt forskarna fungerar bra är:

  • Fler tillfällen till fysisk aktivitet och rörelse under skolveckan.
  • Mer hälsosam mat i skolorna.
  • Skapa en omgivning och en kultur i skolan som uppmuntrar barnen att äta mer hälsosamt och vara mer fysiskt aktiva.
  • Stöd till lärare och annan skolpersonal i att skapa fler hälsosamma aktivteter.
  • Stöd till föräldrar så de kan hjälpa sina barn att bli mer fysiskt aktiva och mindre stillasittande.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida