Startar forskning om antroposofisk vård

29 oktober 2009

Vidarkliniken startar en forskningsenhet. Den ska både driva nya forskningsprojekt och sammanställa den forskning kring antroposofisk vård som redan finns. Förhoppningen är bland annat att utveckla delvis nya terapier och behandlingar inom den antroposofiska inriktningen.

www.vidarkliniken.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida