Friskvård

Stockholmslandstingets idrottsförbund tvingas skära ner

Stockholmslandstingets idrottsförbund tvingas skära ner
SLIF anordnar aktiviteter som långfärdsskridsko, skidåkning, vandringar, simkurser och motionslopp. I Idrottsförbundet ingår ett 30-tal idrottsföreningar på olika arbetsplatser. Arkivbild: Mostphotos

I 46 år har anställda inom Stockholms läns landsting haft ett eget idrottsförbund, SLIF. Av besparingsskäl riskerar nu verksamheten att läggas ner.

29 januari 2018

Stockholms landstings idrottsförbund, SLIF, är ett ideellt samverkansorgan för de idrotts- och friskvårdsföreningar som finns inom landstinget och som är till för medarbetarna.

Förbundet, som bildades 1971, har årligen fått ett stöd på 600 000 kronor från landstinget.

Organisatoriskt tillhör SLIF landstingsstyrelsens förvaltning, som i år fått ett sparbeting på 155 miljoner kronor. I och med det kommer SLIF att förlora allt ekonomiskt stöd från landstinget.

För ett par år sedan var de fem anställda på idrottsförbundets kansli. Förra året var de två. Med det nya sparförslaget blir bara en anställd kvar.

Enligt ett pressmeddelande från SLIF kommer besparingen att kraftigt försämra personalens tillgång till friskvård och hälsobefrämjande aktiviteter på sin fritid.

Förbundets ordförande, Lena Issoufou Andersson, befarar att det kommer att leda till att antalet sjukskrivningar ökar bland medarbetarna inom Stockholms läns landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida