Stöd i grupp bidrar till bättre hälsa

Stöd i grupp bidrar till bättre hälsa
Margareta Hellgren är distriktsläkare i Skövde. Foto: Närhälsan Skövde

Personer med hög risk att få diabetes typ 2 förbättrade sin hälsa med regelbundna träffar och intensivt stöd. 

När personer med hög risk att få diabetes typ 2 fick intensivt stöd för att komma igång med fysisk aktivitet och träffade andra i samma situation, gick de ner i vikt mer än de som bara fick broschyr och råd om kost och motion. Det visar Margareta Hellgrens studier.

Startade för tre år sedan

Studien startade inom primärvården i Skövde för tre år sedan och 52 personer med nedsatt glukostolerans deltog, samtliga med hög risk för att utveckla typ 2 diabetes. De delades in i tre grupper där första gruppen fick en broschyr om kost och motion. Grupp två fick recept på fysisk aktivitet, stegräknare och erbjudande om att kontrollera blodsockret regelbundet.

Träffades i grupp

Grupp tre fick ett mer intensivt stöd. Utöver det som grupp två fick, träffades de i grupp vid åtta tillfällen under ett år och fick stöd för att komma i gång med fysisk aktivitet.

Margareta Hellgren försvarade nyligen sin avhandling vid Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida