Hälsotrender

Unga kvinnor mår allt sämre – men männen mår bättre

Unga kvinnor mår allt sämre – men männen mår bättre
Andelen unga kvinnor som självskattar sin hälsa som sämre än jämnårigas har ökat kraftigt sedan 1990, visar en ny studie. Arkivbild: Mostphotos

Den självskattade hälsan hos unga män i norra Sverige har ökat sedan år 1990. För unga kvinnor har utvecklingen gått åt motsatt håll, bland annat på grund av tuffare arbetsförhållanden. Det visar en stor befolkningsstudie.

23 november 2017

Forskare vid Umeå Universitet och Region Norrbotten har följt hälsotrender för kvinnor och män i åldrarna 25-34 under åren 1990-2014. Forskningen bygger på analyser av enkätfrågor om självskattad hälsa, gjord av 1 811 personer i den stora befolkningsstudien MONICA i norra Sverige.

Enligt studien har andelen kvinnor som självskattar sin hälsa som sämre än jämnårigas ökat från 8,5 procent år 1990 till 20 procent 2014. Män anger tvärtemot sin hälsa som bättre i slutet av perioden jämfört med i början.

Fler med oroskänslor

– Ökad sjuklighet och sjukskrivning bland kvinnor har på senare år uppmärksammats i den allmänna debatten. Vår studie visar nu, för första gången, på motsvarande hälsotrender bland unga vuxna kvinnor, säger Annika Forssén, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och distriktsläkare i Luleå.

Studien visar även att det skett en ökning av andelen personer med fetma, oroskänslor och missnöje med sin privatekonomi, både bland män och kvinnor. Samtidigt ökade andelen män och kvinnor med hög fysisk aktivitet under perioden.

Flera orsaker till trenderna

Enligt forskarna innebär sämre självskattad hälsa bland unga sannolikt en ökad sjuklighet såväl kortsiktigt som långsiktigt. Resultaten visar att arbetet för jämställdhet och mäns och kvinnors rätt till lika hälsa kräver ett rejält omtag.

Enligt forskarna kan möjliga orsaker till den negativa hälsoutvecklingen bland kvinnor vara:

 • Tuffare arbetsförhållanden inom kvinnodominerade yrken som exempelvis vård- och omsorgsyrken.
 • Ökad utbrändhet och samvetsstress.
 • Brist på jämställdhet i privatlivet.
 • Mäns våld mot kvinnor.
 • Två motstridiga men samtidiga normsystem i samhället – jämställdhet och traditionella könsuppfattningar – där kvinnor måste motsvara båda (”klara allt”).
 • Generella samhällsvärderingar såsom pressen att vara både framgångsrik, socialt aktiv och vacker.
 • Självkänsla baserad på prestationer eller vissa konsumtionsmönster.

Möjliga orsaker till den positiva utvecklingen för män kan vara:

 • På arbetsmarknaden värderas män fortsatt högre än kvinnor, trots lägre utbildningsnivå.
 • Mer delat ansvar för barn och hem är bra för mäns hälsa.
 • Jämställdhetsnormen öppnar för mer variation i den så kallade mansrollen.
 • Mindre bundenhet till rigida mansnormer i lokalsamhället genom internet.

Studien är publicerad i tidskriften PLOS One

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida