miljö och hälsa

Studie visar hur miljö påverkar hälsan i Sverige

Studie visar hur miljö påverkar hälsan i Sverige
Både andelen rökare och personer som utsätts för andras tobaksrök har minskat under årens lopp. Arkivbild: TT

Minskad rökning och fler som skyddar sig mot skadlig UV-strålning, men en ökning av antalet allergiker. Det är några av resultaten från Folkhälsomyndighetens stora enkätstudie om hur miljöfaktorer påverkar vår hälsa.

Miljöhälsorapport 2017 bygger på en enkät där närmare 40 000 personer i åldrarna 18-84 år besvarat frågor om miljörelaterade exponeringar, sjukdomar och besvär. Det är den femte nationella rapporten om befolkningens miljörelaterade hälsa i Sverige, och den tredje om vuxna.

Genom att jämföra med resultaten från tidigare rapporter går det att se både positiva och negativa trender. Här är några exempel:

  • 9 procent uppger att de röker dagligen. Det är en minskning jämfört med undersökningarna från 2007 och 1999 då 14 respektive 18 uppgav att de rökte dagligen. Därför har även andelen personer som dagligen utsätts för andras tobaksrök minskat.
  • Fler människor skyddar sig mot skadlig UV-strålning.
  • Andelen personer med allergier ökar i befolkningen. Totalt 45 procent anger att de är allergiska eller känsliga mot olika allergiframkallande ämnen. En ökning har skett för de flesta ämnen, särskilt för pollen
  • En stor andel av befolkningen är exponerade för buller över gällande riktvärde.
  • Ämnen som bryts ned långsamt i miljön och som kan fortsätta att bidra till människors exponering under lång tid är ett fortsatt problem.
  • En femtedel av befolkningen uppger att de har besvär av inomhusmiljön.

Miljöhälsorapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i kommuner, länsstyrelser och landsting, men även till myndigheter och andra verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Rapporten kan bland annat användas som ett underlag vid beslut om åtgärder för att förebygga ohälsa och uppnå en jämlik hälsa.

Rapporten är framtagen av forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida