ny kartläggning

Svenskar bland de friskaste i Europa

Svenskar bland de friskaste i Europa
Svenskar ligger bra till när det gäller hjärthälsa jämfört med övriga europeiska länder. Arkivbild: Mostphotos

Vi har bra hjärtan, få som röker och är mindre depressiva än sydeuropéer. Det visar en ny rapport om hälsa i Europa.

31 oktober 2016

Allra bäst mår irländarna och schweizarna, men svenskarna är också relativt nöjda med sin hälsa. Det visar rapporten European social survey som speglar hur invånarna i 20 europeiska länder ser på sin hälsa och livssituation.

Med bara 15 procents rökare är Sverige bäst i Europa. Vi hör också till de som har friskast hjärtan och svenskar rör på sig mer än den genomsnittliga europén.

Problem med mage och rygg

Sämre är det när det gäller till exempel allergier och magproblem. Tillsammans med finskorna rapporterar svenska kvinnor mest magproblem av alla. Även ryggproblem är vanligare i Sverige än många andra länder.

Studien har också tittat på tillgången till sjukvård. Även här ligger Sverige bra till, betydligt färre svenskar uppger att de inte har kunnat få tid, eller har behövt vänta på sjukvård, jämfört med till exempel invånarna i Finland, Frankrike, Estland och Polen.

Inte så deppiga som vi tror

Myten om att karga nordbor skulle vara mer depressiva än heta sydlänningar stämmer inte enligt den här rapporten. I verkligheten tycks det vara precis tvärtom. Allra mest depressiv är man i Portugal, där nästan var tredje kvinna uppger att de har varit deprimerade den senaste veckan. Det är dubbelt så mycket som i Sverige. Överlag är invånarna i Syd- och Östeuropa mer depressiva än nordeuropéer. Bäst psykisk hälsa anser sig norrmän och finländare ha.

– Påfallande många européer uppger att de mår dåligt fysiskt eller psykiskt. Man kan se att det delvis hänger samman med ekonomiska och sociala villkor, säger forskningssamordnare Filip Fors som tillsammans med professor Mikael Hjerm, båda vid Umeå universitet, ansvarar för insamlandet av data i Sverige.

Svenskarna anser sig lyckligt lottade när det gäller bostäder och materiell trygghet under uppväxten. Sämre är det i Syd- och Östeuropa.

Sammanlagt har 40 000 personer, varav 1 791 i Sverige, svarat på frågor om liv och hälsa.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida