Svenskarna mindre ensamma

28 januari 2010

Dagens svenskar känner sig mindre ensamma än 1980-talets. Det visar studier vid Uppsala universitet där människors upplevelse av ensamhet har jämförts med hur det var 1985. Skillnaderna är dock inte stora: 49 procent 1985 och 42 procent 2008. Siffrorna gäller vuxna mellan 25 och 79 år. Då som nu känner sig kvinnor något mer ensamma än män. ?

Tornstam L med flera. Ensamheten i Sverige 1985-2008. Uppsala: Sociologiska institutionen 2010.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida