Psykiskt välbefinnande

Svenskarna tröttare och sover sämre

Svenskarna tröttare och sover sämre
Andelen svenskar som har svårt att sova har ökat. Arkivbild: Mostphotos

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste nationella folkhälsoenkät är andelen svenskar som lider av trötthet betydligt högre i dag jämfört med för bara ett år sedan. Även sömnbesvären har ökat.

26 januari 2017

Inte sedan Folkhälsomyndigheten började mäta den psykiska hälsan i Sverige för tolv år sedan har en så stor andel av befolkningen uppgett att de lider av trötthet.

Kvinnor mest trötta

I 2016 års folkhälsoenkät svarade 67 procent av drygt 9 000 tillfrågade att de besväras av trötthet eller svår trötthet. 2015 var det 48 procent. Andelen trötta svenskar har alltså ökat kraftigt bara det senaste året.

Liksom tidigare undersökningar visat är trötthet vanligare bland kvinnor än män. Allra tröttast är unga kvinnor mellan 16 och 29 år.

Frågan är vad siffrorna står för.

– Om jag ska vara lite kritisk mot vår egen enkät kan jag tycka att frågorna inte är så bra ställda. De är väldigt generella. Å andra sidan har de varit lika generella varje år. Så att vi ser en ökning nu borde vara en riktig ökning, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndighetens enhet för psykisk hälsa.

Mer än var tredje har sömnproblem

Även sömnsvårigheterna har ökat i befolkningen. År 2015 uppgav 38 procent att de led av sömnbesvär eller svåra sömnbesvär. 2016 hade siffran stigit till 45 procent.

Andelen med sömnbesvär är störst i gruppen kvinnor mellan 65 och 84 år.

Andelen människor som lider av huvudvärk eller migrän har också ökat, liksom ångest. Däremot är andelen svenskar som tycker de är stressade ungefär lika stor som tidigare år, 13 procent av männen och 22 procent av kvinnorna.

Enligt enkätsvaren har andelen människor med självmordstankar sjunkit kraftigt. Men enligt Hillevi Busch beror det med största sannolikhet på att frågeformuleringen skilde sig från tidigare år.

Psykisk hälsa

Räknar man samman alla frågor som ställts i enkäten kring huvudvärk, nedsatt psykiskt välbefinnande, stress, sömnbesvär, trötthet och ångest så har 69 procent av kvinnorna och 77 procent av männen ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida