Trafikbuller ökar risk för hjärtinfarkt

27 februari 2009

Människor som har varit utsatta för trafikbullernivåer på 50 decibel eller mer har 40 procents ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Det konstaterar Jenny Selander, doktorand vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet i Stockholm.

– För att minska den risken är det bra att ha välisolerade fönster eller sovrummet mot gården, råder hon.

Hon tycker också att man bör ha studiens resultat i åtanke när bostadsområden och vägar planeras.

Studien heter: Long-term exposure to road traffic noice and myocardial infarction.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida