Forskning

Träning kan minska äldres depression

Träning kan minska äldres depression
Bäst effekt gav träning som var både fysisk och psykisk, som tai-chi och qi gong. Bild: Mostphotos

Allra bäst effekt gav träning som också innehåller mental träning, som tai chi och qi gong.

28 oktober 2016

All form av regelbunden fysisk träning minskade både upplevda depressiva symtom och diagnostiserade depression. Det visar en systematisk litteraturstudie, som analyserat 18 studier med totalt 1 063 deltagare.

Forskarna jämförde olika träningsformer och även effekten av fysisk träning, jämfört med andra aktiviteter, som att läsa tidningen, att få besök eller delta i hälsoundervisning.

Ledarledd träning hade bättre effekt på depression än träning på egen hand. Bäst effekt sågs för Tai chi och Qi gong, som både ger fysisk och mental träning.

Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen bland personer över 60 år.

Resultatet av studien bör tolkas försiktigt då det bygger på små separata artiklar, samt att inga långtidsuppföljningar gjorts.

Fakta

  • En sammanställning av forskningen har gjorts av Folkhälsomyndigheten. Se länk nedan.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida