Två webbsidor om livsstil och stress

30 april 2009

Nu erbjuder Karolinska institutet och Hjärt-lungfonden kurser i livsstil på nätet i avsikt att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. De vänder sig till både professionella och den som själv vill få stöd och hjälp med att ändra sin livsstil. Läs mer på www.sundkurs.se.

Du kan mäta din stress och få dina sömnproblem bedömda med ett instrument utvecklat av sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt och stressforskaren Aleksander Perski. Utifrån ditt resultat får du också konkreta råd för att stressa mindre och sova bättre.

Webbplatsen är ett samarbete mellan Stressforskningsinstitutet och tjänstepensionsföretaget Alecta. www.alecta.se/Om-Alecta/Halsa

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida