Utbildning stärker personer med bipolär sjukdom – och familjen

Bipolär sjukdom påverkar i hög grad både den drabbade och närstående. Att tillsammans med andra patienter och deras familjer delta i en utbildning om sjukdomen och hur det är att leva med den, gör det lättare för alla berörda. Det visar en avhandling som läggs fram vid Göteborgs universitet i dag.

16 december 2010

Psykiatrisjuksköterskan Patrik Dahlqvist Jönsson har studerat vilken betydelse en intervention har för personer med bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom) och deras närmaste. Interventionen innebar att familjerna fick delta i en utbildning som ingick i det ordinarie behandlingsutbudet på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, och bestod av tio gruppträffar.

Familjerna var mycket engagerade, de tog ett stort ansvar och var ett stort stöd för den sjuke. Att tillsammans med andra familjer få både nya kunskaper och möjligheter att tala om vad livet med en familjemedlem med bipolär sjukdom innebär, betydde mycket. Det underlättade för dem att hantera livet och att ha en fungerande tillvaro.

Lärde sig hantera sjukdomen

De drabbade personerna kunde med stöd av interventionen stärka sin förmåga att hantera stress och även sociala funktioner. Deras självförtroende växte samtidigt som de utvecklade strategier som de kunde använda i det dagliga livet för att hantera sjukdomen.

Patrik Dahlqvist Jönsson drar slutsatsen att hälso- och sjukvården måste ha en helhetssyn på dessa patienter och deras behov, som tar hänsyn till hur hela deras liv påverkas av sjukdomen. Både de drabbade och deras närstående behöver stöd och pedagogiska insatser för att kunna återupprätta och behålla viktiga vardagsfunktioner och leva ett bra liv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida