Utreder vaccination mot kikhosta för blivande mödrar

Folhälsomyndigheten oroas av allt fler fall bland små barn. Två spädbarn har dött i år.

27 augusti 2014

I förra veckan berättade Vårdfokus om det ökade antalet fall av kikhosta, framför allt i landstinget Gävleborg.

Vid det laget fanns det i Sverige bara ett känt fall av ett spädbarn som i år dött till följd av sjukdomen.

I dag rapporterar Folkhälsomyndigheten om ytterligare ett dödsfall, även det ett spädbarn som ännu inte hunnit bli en månad gammal. Båda barnen var tidigare friska och födda i normal tid.

Tidigare har cirka ett dödsfall vartannat år rapporterats.

Fördelar vaccinera gravida

I Storbritannien erbjuds sedan ett par år tillbaka blivande mödrar att vaccineras mot kikhosta under den senare delen av graviditeten.

Fördelarna är dels att antikroppar mot kikhosta då vandrar över till fostret och ger ett tidigare skydd, dels att mamman skyddas vilket minskar risken för att hon ska insjukna och i sin tur smitta barnet.

Folkhälsomyndigheten utreder nu om en sådan åtgärd skulle kunna leda till bättre skydd mot kikhosta även i Sverige.

– Än så länge har man inte sett några bieffekter i England. Och det finns heller ingenting som talar för att det skulle uppstå några sådana. Men vi vill vara helt säkra innan vi föreslår Socialstyrelsen en sådan åtgärd, säger statsepidemiologen Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten.

Ökat under sommaren

Kikhostan har framför allt ökat under sommaren i Sverige. Hittills i år har 195 fall rapporterats. De tre senaste åren har mellan 99 och 139 fall rapporterades för samma period.

Kikhosta är allvarligast för spädbarn som inte hunnit få ett fullgott vaccinskydd. Vaccinet ges vid tre, fem och tolv månaders ålder.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida