Vad är normal sexualitet?

2 juni 2006

Såpoperor och barn- och våldsporrsidor på Internet gör dagens ungdomar osäkra på vad som är normal sexualitet, säger Kristina Ramstedt på Folkhälsoinstitutet.

I Ungdomar och sexualitet konstaterar Folkhälsoinstitutet att dagens ungdomar har fler tillfälliga kontakter och är mer öppna för sex utan kärlek än tidigare generationer. Heterosexualitet är inte längre självklar norm.

Samtidigt är sexuella trakasserier vanliga bland de unga och en majoritet av flickorna i gymnasiets sista årskurs har varit med om handlingar som de har upplevt som kränkande. Rapporten bygger på 90 forskningsstudier och kan läsas på www.fhi.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida