Vården behöver kunskap om kroniskt sjuka

Vårdpersonal behöver mer kunskap om vardagen för patienter med kroniska tillstånd. En doktorsavhandling visar att kroniskt sjuka ofta saknar både information och önskad behandling.

27 september 2007

Patienter med olika kroniska sjukdomar känner oro och utanförskap, enligt en doktorsavhandling som läggs fram i dag. Socionomen Annette Sverker, vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, har intervjuat omkring åttio patienter med kroniska tillstånd. Ungefär hälften har neuropatisk smärta efter olycka, operation, stroke eller diskbråck. Den andra hälften har glutenintolerans.

– De glutenintoleranta, där de flesta intervjuade är kvinnor, upplever ett utanförskap i att inte kunna äta samma mat som andra. De kan till exempel känna sig tvingade att säga nej till inbjudningar för att slippa förklara att de inte tål maten. Det är mycket av vår kultur som kretsar kring mat och ätande, säger Annette Sverker.

Patienterna med smärta har svårt att behålla eller utöka sitt sociala nätverk. De orkar inte träffa människor för att de har ont, och ofta orkar de inte delta i olika aktiviteter.

Viktig kunskap för vården

Annette Sverker anser att kunskapen om hur vardagen upplevs för patienter med kronisk sjukdom är viktig för att vården ska kunna anpassas efter deras behov. Intervjupersonerna är samstämmiga om att de saknar ordentlig information i vården. Inte minst information om deras åkommor som riktar sig till anhöriga.

– De upplever en stor informationsbrist, säger hon.

Smärtpatienterna har dessutom svårt att hitta bra behandlingar mot sin smärta. De saknar till exempel mental träning som kan hjälpa dem att koppla av och att hantera smärtan.

Avhandlingen heter: Dilemmas and consequences of chronic disease – lived experiences of coeliac disease and neurotic pain.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida