Omvårdnad

”Vården har inte råd att slarva bort patientsamtalen”

”Vården har inte råd att slarva bort patientsamtalen”
Att lära patienterna hur de ska ta hand om sin egen hälsa är en viktig del av sjuksköterskans arbete - men svårt att hinna med. Arkivbild: Mostphotos

Stödjande samtal som ger patienter förutsättningar att ta hand om sin egen hälsa är en viktig del av sjuksköterskor arbete. Men en avhandling av Anne-Louise Bergh  visar att det patientundervisande arbetet alltför ofta prioriteras bort.

Anne-Louise Bergh, som är universitetslektor vid Högskolan i Borås och har disputerat med en avhandling om sjuksköterskors patientundervisande arbete, anser att vården inte har råd att slarva bort de viktiga patientsamtalen som ska resultera i förbättrad eller bibehållen hälsa. För att budgeten ska kunna hållas krävs en vård där patienten verkligen är i centrum.

Att allt fler patienter vårdas i hemmet ställer krav på att de får lära sig hur de ska ta hand om sin egen hälsa. Desto allvarligare är det att Anne-Louise Berghs forskning visar att sjuksköterskor inte följer kunskapsutvecklingen inom patientundervisning med fokus på patientens lärande.

Anne-Louise Bergh, forskare vid Högskolan i Borås. Foto: Rebecca Lindholm.

– De tycker själva att de har en hög kompetens inom området, men mina studier visar att det fanns stora brister i förutsättningarna för patientundervisande arbete, säger hon.

Saknar stöd från chefer

Hon har kartlagt sjuksköterskors egna erfarenheter av och uppfattningar om patientundervisande arbete inom sjukhus-, primär- och kommunal vård. 710 sjuksköterskor har besvarat ett frågeformulär med 60 frågor. Resultaten visar bland annat att sjuksköterskorna upplever att de inte har stöd från sina chefer.

– Det saknas både tid och samtalsrum för det patientundervisande arbetet och de riktlinjer som fanns var otydliga. Det är allvarligt eftersom konsekvenserna kan bli att patienterna inte får den kunskap och förståelse som de har rätt till. Detta kan leda till att de inte klarar sin hälsosituation så bra.

Erbjöd kurser

Efter att ha tagit del av sjuksköterskornas kritik mot cheferna fokuserade Anne-Louise Bergh även på cheferna i sina studier. Resultaten visar att chefer inom primärvården är medvetna om vikten av patientundervisande arbete och anser sig stödja sjuksköterskorna, bland annat genom att erbjuda kurser i motiverande samtal.

Chefer inom sjukhusvården resonerade annorlunda och anser sig inte kunna prioritera sjuksköteterskornas patientundervisande arbete. De hänvisar i stället till standardiserad kunskap i olika dokument.

Enligt Anne-Louise Berg är det patientundervisande arbetet fortfarande ett otydligt fält som måste ses som ett eget kompetensområde för att kunna bli tydligare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida