Vårdförbundet och Läkarförbundet emot gårdsförsäljning av alkohol

Direktförsäljning i gårdsbutiker kan på sikt äventyra folkhälsan. Det skriver ordförandena för Vårdförbundet och Läkarförbundet i en gemensam debattartikel i Sydsvenskan.

Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet, och Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, går i en gemensam debattartikel i söndagens Sydsvenskan till angrepp mot förslaget att tillåta direktförsäljning från svenska alkoholproducenter på tillverkningsställen, så kallad gårdsförsäljning.
 
Deras utgångspunkt är att svensk alkoholpolitik hittills har varit framgångsrik sett i ett europeiskt perspektiv. Både konsumtion, sjuklighet och dödlighet är betydligt lägre i Sverige jämfört med genomsnittet för Europa som helhet.

De anser att Systembolagets ensamrätt på försäljning av alkohol har spelat en avgörande roll för att hålla alkoholkonsumtionen i schack. Om gårdsförsäljning tillåts befarar de att Systembolagets monopolställning undermineras, vilket skulle innebära en klart ökad risk för folkhälsan.

”Om vi tillåter direktförsäljning inför antaganden om goda effekter för glesbygd och turism, kan det bli svårt att hålla emot kraven från andra kommersiella aktörer som vill sälja alkohol”, skriver de bland annat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida